Vänta inte med att söka hjälp när du mår dåligt

ECGO

Det är vanligare än man tror att må dåligt. I ett samhälle där vi ständigt uppmuntras att visa upp våra bästa sidor kan det vara svårt att erkänna att man inte alltid är på topp. Många gånger omges vi av en tystnadskultur kring psykisk ohälsa, där rädslan för stigmatisering och fördomar gör det än mer utmanande att ta det där viktiga steget och söka hjälp.

Men verkligheten är den att psykisk ohälsa kan drabba vem som helst, och detta är som sagt vanligare än man tror. Och trots detta kvarstår dilemmat – en känsla av ensamhet i sitt mående och en osäkerhet kring var, när och hur man ska ta sig framåt för att söka hjälp.

Var ärlig mot dig själv

Att vara ärlig mot sig själv är en av grunderna i processen att hantera och förbättra sin psykiska hälsa. Detta innebär att man tar ett steg tillbaka och reflekterar över sitt eget mående. I en värld där vi ständigt bombarderas med budskap om att vi bör sträva efter att vara starka och självständiga kan det vara svårt att erkänna för sig själv att man inte mår bra. Men sanningen är att erkännandet av att man behöver hjälp är ett tecken på styrka, inte svaghet.

Väljer man att hålla känslor av sorg, ångest eller stress inom sig kan det leda till att dessa känslor växer sig starkare och mer överväldigande med tiden. Detta kan i sin tur påverka alla aspekter av ens liv – allt från relationer till arbete och fysisk hälsa. Genom att vara ärlig med sig själv och erkänna att man mår dåligt tar man det första och kanske viktigaste steget mot att må bättre.

Det innebär att lyssna på sig själv och sina känslor, att erkänna när man inte känner sig som sitt bästa jag och att inte avfärda dessa känslor som oviktiga eller tillfälliga. Det är lätt att falla i fällan att tänka ”det här går över snart” eller ”jag borde kunna hantera detta på egen hand”. Men psykisk ohälsa är lika verklig och viktig att ta hand om som fysisk ohälsa.

Så söker du hjälp 

När du känner att det är dags att söka hjälp för att hantera din psykiska hälsa finns det en mängd olika resurser och alternativ tillgängliga. Det första steget kan kännas överväldigande, men det är viktigt att komma ihåg att det finns stöd tillgängligt i många olika former. 

Här är några av de vanligaste sätten att söka hjälp:

  • Stödlinjer 
  • 1177 
  • Ungdomsmottagningar 
  • Vårdcentraler 
  • Privata företag

Samtalsterapi är ett effektivt hjälpmedel

Samtalsterapi är en av de behandlingar för psykisk ohälsa som visat sig vara väldigt effektiv. Om man går i samtalsterapi får man som klient hjälp av en terapeut att utforska och bearbeta de problem eller känslor som påverkar ens liv.

Terapin fokuserar på att utveckla strategier för att hantera svårigheter och främja positiva förändringar i livet. Genom samtalsterapi kan klienter lära sig att återta balansen i sitt liv, förstå och hantera sina känslor, samt bygga upp nya, mer hjälpsamma tankemönster och beteenden.

Om ECGO

Vi skriver artiklar om det mesta du kan tänka dig. Målet är att hjälpa dig att ta bra beslut i livet. Häng med oss på den här resan så utvecklas vi tillsammans!